Neler Yapıyoruz

 

 

 

 

Kongre ,toplantı teklif ve bütçe hazırlama

Kongre ve toplantı mekân  seçimi ve planlaması

Salon,sahne ve mekân dekorasyonu

Web sitesi oluşturma

Kongre konuşmacı ve davetli kayıt sistemlerinin oluşturulması

Kayıt sistemlerinin oluşturulması

Online veri toplama ( abstract modül ) ve  bildiri kitabı hazırlama

Basılı malzeme tasarımı, dağıtımı ve  duyuru desteği

Sponsorluk faaliyetleri desteği

Stant ve sergi alanı planlama

Danışmanlık hizmetleri

Teknik destek ve teknolojik alt yapı planlaması ve temini

Ses, ışık, görüntü sistemleri, simultane çeviri alanlarında teknik destek

Tasarım, yazılım, ses/görüntü hizmetleri

Özel mekanlarda yemek organizasyonları

Yiyecek ve içecek servisleri

Destek personel hizmetleri

Veri güvenliği ve arşivleme sistemi

Raporlama ve analiz